Mending Dance Theater

第三部 《曼∞曼》: N.u.r.o

Concept: CHU Wei Ting

Choreography: CHU Wei Ting

Dance: Ho Tzu-Ying, Lin Chiao-Ling

Music Design: Baishui

Light Design: Chen Gia-Hong

Costume Design: CHU Wei Ting, Yen Li-Yin

Video Design: Sky Chiu

Stage Design: Sky Chiu

Premier: May, 2017 

.